Hledáme novinářské, publicistické nebo populárně-naučné příspěvky ve všech médiích, které prohlubují vzájemné poznání mezi Čechy a Němci, podporují vzájemné porozumění v Evropě a přitom oceňují přemosťující funkci německé menšiny v České republice.

Soutěž je určena pro německé, rakouské a české novináře, publicisty, vědce a uznávané aktéry občanské společnosti těchto tří zemí.

Uděleny budou první a druhá cena (dotované 5000 € respektive 2500 €) a cena pro mladé novináře (1500 €). Věková hranice pro cenu pro mladé novináře je stanovena na 35 let. Oceněny budou obsahově a formálně kvalitní příspěvky, které budou vybrány porotou. Cena bude předána v rámci slavnostního aktu 27. listopadu 2021 v Šumperku, rodišti Hanse "Johnnyho" Kleina.

 

Podmínky účasti:

Každý účastník může do soutěže přihlásit příspěvky, které byly poprvé zveřejněny v období od 1. prosince 2018 do 30. září 2021. Příspěvky mohou být podány v německém nebo českém jazyce. Přípustné je spoluautorství nejvýše tří autorů na jednom příspěvku.


Přihláška do soutěže:

Vyplňte prosím k tomuto účelu vytvořený formulář. Přiložený PDF-soubor musí odpovídat původnímu zveřejnění a musí z něj být patrné datum a zdroj. Audio a video příspěvky musí být dodány ve formátu souboru mp3/4. Maximální velikost souboru pro upload je omezena na 32 MB. U větších souborů uvěďte prosím v přihlášce odkaz pro jejich stažení.Uzávěrka soutěže: 30. září 2021

Neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky do soutěže nebudou akceptovány. Uvedení nepravdivých údajů bude mít za následek vyloučení ze soutěže, případně povede k vrácení případně udělené ceny. Nárok na ocenění není právně vymahatelný.

Autorská práva zaslaných příspěvků zůstavají účastníkům. Organizátoři jsou ale oprávněni ke zveřejnění příspěvku v tištěných a online publikacích v souvislosti s udílením ceny.


 

Stiftung VerbundenheitSudetendeutsche Stiftung
logo bmiBotschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag
BGZ Schönberg
Go to top